Wettelijke vermeldingen

 

Apotheek: Apotheek Scarphout

J. De Troozlaan 91

8370 Blankenberge

Hoofdapotheker: Johan Baelen

Ondernemings- of BTW-nummer: BE0421970586

Machtigingsnummer APB: 310403

Telefoonnummer: 050412162

 

Intellectuele eigendom

 

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.